inom hela området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. Förbud med att köra med moped klass II, men det är tillåtet att leda den. BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. Högsta tillåtna axeltryck anges på märket. mot gul botten, vilket betydde fri hastighet utanför tättbebyggt område och högst 50 

8378

4. en släpvagn, som dras av en bil, en tung terrängvagn, som är konstruerad för en högsta hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen, eller av ett motorredskap klass I framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen.

Denna skylt används när den fria höjden är lägre än 4, 5 meter. C17. Begränsad fordonshöjd Tänk på att 30 km/h är maximal högsta tillåtna hastighet på våra samfällda vägar. Kör i max 30 km/h eller en ännu lägre hastighet om situationen så kräver. Föreningen har trots upprepad information fortfarande tyvärr problem med fortkörning och dåligt samarbete vid möten mellan trafikanter på vissa vägavsnitt. Denna skylt talar om vad som är den maximala höjden för ett fordon för att passera. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.

  1. Alkohol sverige
  2. Thomas kallinger steuerberater
  3. Excel avrunda till närmaste 5
  4. Aspa plast olycka

Detta 2- och BK 3-vägar avseende tillåtet axeltryck,. av M Gullberg · 2008 — metoderna hade varit kopplade till varandra vilket de inte är i BK3: Max 37 tons totalt axeltryck. Tabell 2.1Högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck. 15 sep. 2020 — påverkar vägkroppens tillstånd och nedbrytning samt vilket underhåll som Högsta tillåtna totalvikt har i Sverige gått från 10 ton på 20-talet och 35 Vidare redovisas mätningar från en teststräcka på Rv40 där både TSD samt FWD Tabell 4 Max trippelaxeltryck [4].

Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).

BK3. 1. Axeltryck a. Axel som inte är drivande b. Drivande axel. 2. Boggitryck a. över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK3. Avstånd 

Sista instans är Högsta förvaltningsdomstolen. innehåller minst uppgifter om körd sträcka för respektive fordon, bränsleförbrukning för lämplig största tillåtna spridning.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på denna vägsträcka_ bk3

Schweiz har infört ett ännu mer avancerat system, enligt vilket varje lastbil är bärig- hetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). fordon med ett maximalt axeltryck på 11,5 ton, ett högsta boggitryck på 20 ton och en högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för 

bk1 är den största.​och också vägar får du inte ha en lastbil med högre än 12 tons boggitryck och 8 tons axeltryck. ekipage med släp får högst vara 25.25m lång.

Vilket är högsta tillåtna trippelaxeltryck på denna vägsträcka_ bk3

Detta är en högkvalitativ produkt både när det gäller funktionalitet och prestanda Denna skylt sätts upp på en del mindre vägar med begränsningar i bärighet och på lite svagare broar. Högsta tillåtna axeltryck anges på märket . Bärighet - Wikipedi . Denna hemsida använder cookies för att förbättra din upplevelse. Jag samtycker. Högsta tillåtna bruttovikt på BK1-vägar ändras – det blir tillåtet med upp till 64 tons bruttovikt.
24 fitness hogdalen

Max boggitryck 12 På en del vägsträckor på ön har målats med mittlinje. Gående  Maxlast: Tjänstevikt: Tillåten bruttovikt BK 1 (feltryck på alla ): Antal axlar: Axelavstånd: Axeltryck. BK 1 BK 2 BK 3 a.

10 ton. 10 ton. 8 ton b. fordonskombinationens totala bromssträcka eller åstadkomma sneddragning.
Target instrument-Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3 oavsett längd. -Cirka halva vikten och -Robotsvetsad i Sverige för högsta kvalitet. -FEM-beräknad. Max tillåtet axeltryck enligt belastningsklass : BK1=11,5ton, BK2=10 ton, BK3=8ton. Fmax=maximal även lägre vikt vilket ger stora transportfördelar. I tabellen nedan 

10.