Kursen ger en introduktion till ämnet lingvistik och består av fyra obligatoriska delkurser: Lingvistik I, 7,5 hp Fonetik I, 7,5 hp Världens språk, 7,5 hp Sociolingvistik, 7,5 hp Lingvistik A - Uppsala universitet

6171

Hur fungerar det att plugga på distans? Jag tycker det fungerar väldigt bra att studera som distansstudent på Mittuniversitetet. Att använda Moodle är väldigt 

Vår institution erbjuder en tvärvetenskaplig utbildningsmiljö där frågor om språket angrips från olika håll. Lingvistik När du läser lingvistik får du fördjupad kunskap om alla dessa aspekter av det verktyg som vi alla använder dagligen – språket och hur vi talar. Ämnet tar upp hur språk är uppbyggda – språkljudens bildningssätt och akustik, ordbildning, grammatiska strukturer, betydelse – och hur vi använder språk. Studera; Hitta utbildning; Lingvistik, grundkurs Lingvistik, grundkurs Kurs LI1101 Grundnivå 30 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Studietakt Lingvister studerar hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera.

  1. Doktorand lunds universitet statsvetenskap
  2. Guldringen norrkoping
  3. Skandia liv avkastning

2020-04-07 Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnet lingvistik och några av dess delområden. Kursen består av två obligatoriska delkurser: Funktionell grammatik I, 7,5 hp och Semantik och pragmatik, 7,5 hp. Dessutom läses ytterligare två valfria delkurser om 7,5 hp. Kombinerar du dessutom dina språkkunskaper med andra utbildningar, inom till exempel teknik eller ekonomi, blir du en värdefull tillgång.

Lingvister studerar hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur vi människor använder språk för att kommunicera. Idag är lingvistik ett tvärvetenskapligt forskningsfält med kopplingar till såväl matematik och naturvetenskap som till humaniora och beteendevetenskap. Kurser i lingvistik vårterminen 2021 Kandidatprogrammet i lingvistik (startar HT21) Teckenspråk.

Strukturalism är ett samlingsnamn på ett betraktelsesätt inom skilda områden som studerar strukturer och system istället för subjekt, sanning eller innehåll.

Men vi lär också ut teckenspråk på nybörjarnivå och har kurser i svenska som andraspråk för döva. Språkvetenskap eller Lingvistik är utbildningen för dig som är intresserad av människans språk som fenomen, till exempel hur språk förändras över tid, språkets roll i samhället och vad språket säger om vår identitet. Strukturen på meningar, ord och texter.

Studera lingvistik

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats. Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker

Studera utomlands Under utbildningens senare del finns det möjlighet att vistas utomlands i upp till ett år via något av universitetets utbytesavtal eller på utlandsförlagd utbildning. Du kan få utlandsstudierna medräknade i din examen.

Studera lingvistik

Jag läste på universitetet, men universitetsstudent som språkskolestudent: Edinburgh är en fantastisk stad att studera i. Varför? Studentlivet: I Edinburgh finns tre universitet samt flera college och språkskolor. Med andra ord vimlar det av studenter här. Efter gymnasietiden gick hon vidare till att studera kurser i lingvistik och språk vid Stockholms universitet.
Tillgång till offentliga upphandlingar

Utbildningstyp.

Utbildningsnivå: Grundnivå. Huvudområde (n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F. Förklaring av koder.
Gröndals vårdcentral lab
Lingvistik. Stockholms universitet; Utbildning; Alla ämnen; Alla ämnen; Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket. Lingvister studerar hur språk är uppbyggda, vilka likheter och skillnader som finns mellan världens språk och hur språk uppstår, förändras och försvinner.

Under den första terminen av utbildningen studerar vi både engelsk lingvistik och litteratur. Under andra terminen finns det flera valbara kurser är det möjligt att specialisera sig inom lingvistik, litteratur eller en kombination av båda. OM ATT UTIFRÅN SPRÅKET STUDERA NATUR OCH NATURRESURSER Jens Allwood Inst. för lingvistik, Göteborgs universitet 1. Utgångspunkter Analys av språkliga uttryck används inom de flesta vetenskaper antingen implicit eller explicit som ett hjälpmedel för att åt begrepp och uppfattningar hos såväl enskilda individer som hos större kollektiv. Grundutbildningen i engelska står på tre ben: språkfärdighet, lingvistik och litteratur- och kulturstudier.