Överskuldsättning, löpande svårighet att betala skulder och fasta utgifter, har under 2010-talet blivit ett allvarligt ökande problem bland svenska 

1708

Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill 

Ta reda på hur stora skulder kommunen har innan du bosätter dig i den, är rådet från ledarskribent i Expressen. Sannolikt är det ett berg av skulder som på ett eller annat sätt riskerar att drabba dig som kommuninvånare. Peter Santesson, ny gästkrönikör på kvällstidningens ledarsida, varnar för de svenska kommunernas chockhöga skuldsättning. Skulderna i … Fortsatt De svenska hushållens höga, och ständigt ökande, skuldsättning har diskuterats flitigt under hela 2010-talet. Den större delen av skulderna är lån som har tagits för att finansiera bostadsköp. Så i takt med att bostadspriserna har stigit har även skuldsättningen ökat.

  1. Kristian holmelund jakobsen
  2. Lisenstedt fastighetsförmedling ab
  3. Barterfaktura
  4. Lena rainer

Uppdaterad 2019-10-15 Publicerad 2019-10-15 Foto: Magnus Hallgren Skuldberget hos landets kommuner och regioner fortsatte att öka Intresseorganisationen SKL betonar samtidigt att kommunernas skuldsättning ökade med 36,5 miljarder kronor 2017 jämfört med föregående år. Detta till följd av investeringar på totalt 62,6 Intresseorganisationen SKL betonar samtidigt att kommunernas skuldsättning ökade med 36,5 miljarder kronor 2017 jämfört med föregående år. Detta till följd av investeringar på totalt 62,6 Intresseorganisationen SKL betonar samtidigt att kommunernas skuldsättning ökade med 36,5 miljarder kronor 2017 jämfört med föregående år. Detta till följd av investeringar på totalt 62,6 2019-10-15 Hushållens skuldkvot, det vill säga hushållens skulder som andel av disponibel inkomst, ligger på en rekordhög nivå.Jämfört med vid mitten av 1990-talet har den nära nog dubblerats.

I kombination med en hög investeringsnivå har det gett upphov till ökad skuldsättning i kommunerna.

råd om hur du själv kan förhandla med den eller de som du har skulder till; hjälp att göra frivilliga betalningsuppgörelser; hjälp med att ansöka om 

kommunernas ekonomi redovisas resultatet för kommunernas soliditet, skuldsättning och resultat nedan. Vidare visas också hur kommunernas politiska styren förändrats sedan 2010 och hur respektive kommun agerat kring avyttringar av samhällsfastigheter under samma period. Kapitlet Nedskärningarna i kommunernas statsandelar, de utökade uppgifterna och den allt större efterfrågan på tjänster har lett till att den interna finansieringens andel i investeringarna krympt kännbart. I kombination med en hög investeringsnivå har det gett upphov till ökad skuldsättning i kommunerna.

Kommunernas skuldsättning

Kommunernas skuldsättning Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland Med kommunens lånebestånd avses lång- och kortfristigt räntebärande främmande kapital.

Ett sammanhållet regelverk för den ekonomiska förvaltningen i kommuner och regioner, där de olika delarna i regelverket på ett genomtänkt sätt understödjer varandra, är viktigt för att upprätthålla en sund samhällsekonomisk utveckling. Ta reda på hur stora skulder kommunen har innan du bosätter dig i den, är rådet från ledarskribent i Expressen.

Kommunernas skuldsättning

Omsorg & Du som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering. Information om kommunens behandling av personuppgifter. Skuldsanering på Kronofogdens webbplats.
Halda skrivmaskin pris

Rådgivningen är gratis och personalen har tystnadsplikt. Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig råd och stöd på vägen mot en Enligt Skuldsaneringslagen skall alla kommuner ge skuldsatta personer  Kommunernas skulder ökar snabbt i alla delar av landet och har nått rekordnivåer.

Sammanlagt uppgår skuldsättningen inom den kommunala ekonomin till cirka 19 miljarder.
Akut tandlakare skane


Enligt EU:s stabilitets- och tillväxtpakt får medlemsstaternas offentliga skuldsättning inte överstiga 60 procent av BNP. Ett krav som flera länder sedan länge inte lyckats leva upp till. Sverige tillhör dock de medlemsstater med lägst skuldsättning, endast cirka 35 procent av BNP.

Större textstorlek. Skriv ut. Undermeny 21 okt 2019 DEBATT. DEBATT. Drygt 475 miljarder – så stort är det skuldberg som Sveriges regioner och kommuner har lovat sina anställda i  Vi går igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över din skuldsituation.