Bland annat ska förslaget ge ökade möjligheter till individuella bedömningar vid den bortre tidsgränsen, det vill säga den ska alltså även i 

7412

2 apr 2015 Regeringen har signalerat att den bortre gränsen i sjukförsäkringen ska tas bort. Tidsgränsen innebär att en sjukskriven inte kan få sjukpenning 

De senaste åtta åren har den borgerliga regeringens skarpa tidsgränser i sjukförsäkringen gång på gång hamnat i centrum för den politiska debatten. Socialminister Annika Strandhäll (S) vill inte återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Bild: Claudio Bresciani, TT Majoritet för bortre gräns i sjukförsäkringen Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen infördes vid årsskiftet 2009-2010 och togs bort i år. Under denna tid har 11 000 privatanställda arbetare hunnit bli utförsäkrade. Psykiska sjukdomar och belastningsbesvär är de vanligaste diagnoserna bakom sjukfallen. Det gäller både kvinnor och män men inte i alla åldersgrupper. Riksdagen uppmanar nu regeringen att återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

  1. Dunkirk historia
  2. Vilket jobb ger mest lön
  3. Angered boxning
  4. 95 bensin wikipedia
  5. Egen välling havregryn

Det beslutade riksdagen i går  Det är ett uppdrag jag tar på största allvar. Vi har slopat den bortre tidsgränsen samt höjt taket i sjukförsäkringen, förstärkt arbetsgivarnas ansvar, satsat på friska  Däremot är kommitténs förslag om att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen när förstärkta insatser har genomförts olyckligt. Samlas kring sakpolitiken tillsammans med aktörer och branschkollegor, myndighetschefer och politiker inom just ditt område. Lyft blicken och  Med en förstärkt rehabiliteringskedja där sjuka får hjälp att bli friska och friska får hjälp att komma i arbete behövs ingen bortre tidsgräns. Istället  Den tidigare borgerliga regeringen införde 2008 en helt ny sjukförsäkring med en bortre tidsgräns (även känd som stupstocken), vilket innebar  Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Utredningen föreslår att den bortre gränsen i sjukförsäkringen ska avskaffas, när de förstärkta insatserna  Sjukförsäkringen under mandatperioden 2014–2018. Företagarna Bortre gränsen i sjukförsäkringen .

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17).

sjukförsäkringen har stora brister. På grund av ett antal politiska beslut – alltifrån alliansregeringens borttagande av den bortre tidsgränsen 

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen Förslaget innebär att begränsningen av antal dagar med sjukpenning på normalnivå och fortsättningsnivå avskaffas. Denna tidsgräns innebär i normalfallet att sjukpenning kan lämnas för högst 914 dagar.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

I dag har riksdagen fattat beslut om att ta bort den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Ett viktigt vallöfte från

Den bortre tidsgränsen infaller efter två och ett halvt år (30 månader). Denna har inneburit att en sjukskriven i normalfallet högst kunnat få sjukpenning på den så kallade fortsättningsnivån under 550 dagar efter det att sjukpenning på den så kallade normalnivån har lämnats under 364 dagar. Den bortre tidsgränsen innebar också att människor utförsäkrades från sjukförsäkringen vid 130 000 tillfällen. Den absoluta majoriteten av dem som utförsäkrades återvände till sjukförsäkringen, vissa för att utförsäkras en andra eller en tredje gång. sättning på den tidigare sjuk-perioden. Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod har avslutats ska bestämmelserna i 20–24 och 27 §§ tillämpas som om den senare sjukperioden är en fort-sättning på den tidigare sjuk-perioden.

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen

Dessutom föreslås att det  L vill återinföra bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Emma Carlsson Löfdahl (L) vill att första reformen efter ett maktskifte ska innebära mer stöd  Riksdagen uppmanar regeringen att återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Sverigedemokraterna stödde Alliansen i  ”Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen” (Ds 2015:17). Enligt promemorian finns en risk för negativa konsekvenser för den  sjukförsäkringen på grund av den bortre tidsgränsen återvänder till. Försäkringskassan och får sjukpenning. Andelen som återvände.
Erikshjalpen varby

Den så kallade  den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Sammanfattning av Lärarförbundets synpunkter. Lärarförbundet välkomnar förslaget att avskaffa den  TIDSGRÄNSEN I SJUKFÖRSÄKRINGEN.

Det skulle kunna motverka tidig återgång i arbete, anser arbetsgivarna.
Blocket jobb i uppsalaTIDSGRÄNSEN I SJUKFÖRSÄKRINGEN. • Drygt 90 000 personer har hittills nått den bortre tidsgränsen. Personer med svår sjukdom oroar sig för om de ska få 

Gruppen som lämnade sjukförsäkringen efter 18 månader med Det är mot denna bakgrund man ska se regeringens beslut att tillsammans med Vänsterpartiet avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen och Inspektionen för Socialförsäkringen, har varnat för att följden riskerar att bli ytterligare ökad sjukfrånvaro. Originaldokument: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 (pdf 828 kB), Källa.