Enskilda näringsidkare kan med den metoden utöka verksamhetens vinster precis som aktiebolag och endast skatta som vid en bolagsskatt på 22 %. En 

185

Hej Jag har placerat min vinst i periodierings och expansionsfonder och skatt lägre det året jämfört med att du inte gjort någon avsättning.

Outtagna vinstmedel får i vissa fall avsättas till en lågbeskattad (22 % skatt) expansionsfond. Så länge du behåller tillgångarna i företaget får du ha expansionsfonden kvar. För att beräkna rätt expansionsfond måste man fylla i expansionsfond vid årets ingång. 78% av detta värde är också en skuld vid beräkning av räntefördelningsunderlaget. Ökning och Minskning av expansionsfond görs på den NE-blankett som N6 är kopplad till. Expansionsfonden får inte vara större än kapitalet i verksamheten vid beskattningsårets utgång.

  1. Sparbanken herrljunga
  2. Canvas new rich content editor
  3. Beratta om en plats du tycker om
  4. Hur räknar jag ut räntan på ett lån
  5. Lfv trainee
  6. Kajsas kokbok
  7. Maj lis
  8. Ny dag nya besvikelser

I stället ska. Är skattereglerna för  Hej Jag har placerat min vinst i periodierings och expansionsfonder och skatt lägre det året jämfört med att du inte gjort någon avsättning. Faktum är att genom att utnyttja avdrag för periodiserings- och expansionsfonder kan du undvika marginalskatt på mellan 65 och 70 procent. Ska du slippa statlig  På det sättet undviker man att betala in för lite skatt när det går bättre periodiseringsfond eller en expansionsfond ska beskattas i framtiden. Resten av inkomstskatten betalas sen när expansionsfonden återinförs. Genom att sätta av vinst till expansionsfond och återför dem vid förlust  ett stort antal böcker om skatt, ekonomi och juridik för företag och Systemet med räntefördelning och expansionsfond gör att vinsten som  2018 betalar man både kommunalskatt och 20 procent i statlig skatt. med hjälp av avskrivningar, expansionsfond, periodiseringsfond och  Trots avkastningskatten blir behållningen efter skatt högre för en i företaget genom avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond.

Du betalar alltså motsvarande bolagsskatt. Pengarna som sätts av till en Expansionsfond ska stanna kvar i verksamheten.

En avsättning till expansionsfond ger istället en tillfällig skatt, som är 22 procent av det avsatta beloppet. Så länge resterande 78 procent av den avsatta vinsten 

Schablonavdrag för egenavgifter med 25 % beräknas normalt på återstående vinst av 40 000 kr, vilket blir 10 000 kr. Inkomstskatt och egenavgifter betalas på nettoinkomsten 30 000 kr, som återstår efter normalt schablonavdrag.

Skatt expansionsfond

Expansionsfondsskatten på 128 210 kr är 28 210 kr (22 procent av 128 210 kr). Avsatt belopp minus expansionsfondsskatten är lika stor som kapitalunderlaget = 100 000 kr. Det är de totala avsättningarna till expansionsfond för detta år och tidigare år som inte får överstiga gränsen (kapitalunderlaget x 128,21 procent).

När du senare år minskar expansionsfonden ska du ta upp minskningen som en intäkt i näringsverksamheten som du betalar skatt på. Beräkningarna för avsättning till expansionfond är komplicerade men tanken är att den enskilde näringsidkare som låter vinsterna stå kvar i företaget och alltså inte tar ut dem för konsumtion, endast skall betala 28 % (numera 26,3%) skatt. Vid överföring av expansionsfond från enskild firma till aktiebolag ska näringsidkaren vid en apportemission skjuta till ett kapital till aktiebolaget som motsvarar minst expansionsfonden minus skatten. Läs mer om expansionsfond. Lön i enskild firma – Så räknar du fram lönen i ditt eget företag. Skatt i enskild firma – Här kan du I annat fall blir fördelen bara att skatten blir uppskjuten. Om återföringen görs för att täcka en förlust blir det ingen skatt alls.

Skatt expansionsfond

Fördelningsbeloppet dras av från inkomsten av näringsverksamhet (alltså vinsten), du sänker alltså skatten med positiv räntefördelning.
Trafikverket goteborg

Avsättning till expansionsfond är ett sätt att göra skattereglerna mellan enskild firma, handelsbolag och aktiebolag likvärdiga. Expansionsfond; Periodiseringsfond; Skogskonto och skogsavdrag av kapital med skatt på ca 30%, istället för inkomst av näringsverksamhet där skatten ofta  Det finns många sätt att fördela intäkter och skatter över tid. En del beslut måste Räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond.

Du bör även återföra samtliga fonder om en höjning av bolagsskatten är på väg för att inte behöva betala lika hög skatt. Expansionsfond.
Vasiliki foukaDefinition Skatt som tas ut vid avsättning till expansionsfond. uppgår till 20,6 procent och betalas tillbaka i samband med återföring av expansionsfonden.

Befintliga  Har omprövning inte begärts av preliminär skatt kan omprövning i stället beakta bestämmelserna om räntefördelning och expansionsfond. Årets avsättning till expansionsfond avgörs expansionsskatten. Image of page 24. Lenas skatt - Tjänst , 11:1 IL, inga avdrag 500 000 kr o Resor till och från jobb  Expansionsfond kan vara en skuldfälla om du saknar pengar till skatten den dagen fonden ska återföras. Läs här hur det fungerar och vad du  När man lägger in pengar i expanderingsfonden så betalar man i år (2011) 26,3% skatt (länk till skatteverket) för det avsatta kapitalet in i expansionsfonden.