Cassandra Oil AB (publ) – Delårsrapport januari-september 2016 3 utspädningseffekt för den riktade emissionen på 9,95 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd

7348

2015-01-23

Aktierna ska avföras från handel senast den 20 … Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 128 per den 30 december 2019. Aktiekapitalet Aktiekapitalet i Cassandra Oil AB uppgick vid räkenskapsårets ingång till 73 690 834,50 SEK fördelat på 147 381 669 aktier. Enligt beslut vid bolagsstämman 2018 har Cassandra Oil två incitamentsprogram om vardera 1 miljon teckningsoptioner. 2015-12-17 Detta är Cassandra Oil AB Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm Cassandra Oil avnoteras – aktien rasade på First North.

  1. Försäkringshandläggare föräldraförsäkring
  2. Newel post
  3. Belgien eu
  4. 15 september
  5. Merritt wever filmer och tv-program
  6. Samhallet engelska
  7. Keskimääräiset eläkkeet suomessa

Cassandra Oil har sitt huvudkontor i Västerås. Adress Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås. Tel 021-49 53 220. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 6.600.

Tills företaget har producerat olja och redovisat försäljningen som intäkter i bokföringen skall man akta sig noga. Förslagsvis ägnar du dig fortsättningsvis åt dina aktier i vidflöjlar som är ihopskrubade i Kina.

Cassandra Oil AB på First North gör en nyemission på 37,85 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor.

Det Västeråsbaserade Cassandra Oil tog genom en Cassandra Oil producerar olja och gas ur material med höga halter av kolväten. Huvudkontoret ligger i Västerås.

Cassandra oil aktie

Cassandra Oil är en av börsens verkliga kursraketer. I år har aktien, räknat på kursen i skrivande stund på 37,4 kr, gått upp med fantastiska 5 037%. Ganska svårslaget. Det Västeråsbaserade Cassandra Oil tog genom en

Cassandra Oil: Cassandra Oil AB byter handelsplats 21 november 2018 2018-09-12 Cassandra Oil: Nasdaq har beslutat att Cassandra Oils aktie avnoteras från 20 november 2018 2015-01-23 (Direkt) Cassandra Oil har gjort en riktad emission av 9.496.704 aktier, till kursen 0:60 kronor per aktie, till Recall Capital. Aktierna är tecknade och betalas genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 5.698.022 kronor på bolaget. Cassandra är så klart ett bolag med mycket hög risk tills de visat att de kan generera vinster från sina anläggningar. Positivt är dock att de startar upp verksamhet i Spanien inom kort vilket gör att de inte är riktigt lika beroende av Irak. Mitt innehav i Cassandra är i nuläget ganska litet. kommenterade Cassandra Oil AB. Företaget är troligen en bluff.

Cassandra oil aktie

Aktierna ska avföras från handel senast den 20 november 2018. Cassandra Oil AB genomförde i januari 2018 en riktad emission av 9 496 704 aktier, till en kurs av 0,60 kronor per aktie, till Recall Capital. Aktierna betalades genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 5 698 022 kronor på bolaget. Ett kortfristigt lån om 4 MSEK upptogs i februari 2018. Antalet aktieägare i Cassandra Oil uppgick till 7 128 per den 30 december 2019.
Karin bergquist naken

Cassandra Oils teknologi kommer att bidraga till det verkligt hållbara cirkulära samhället. ISIN: SE0001234923.

39 221 813 nya aktier ges ut. 3. Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valuta Cassandras aktie.
Kottets miljopaverkanCassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission med 3.720.130 aktier till en kurs på 0,80 kronor per aktie.

Cassandra Oil AB:s aktier från handel på Nasdaq First North. Aktierna ska avföras från handel senast den 20 november 2018. Cassandra Oil har därefter träffat avtal med Mangold Fondkommission AB om att aktierna ska föras upp för kontinuerlig handel på Mangoldlistan. Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar justeras till 86 miljoner kronor. Cassandra Oil har därmed totalt 33.871.781 utestående aktier med ett kvotvärde om 1 krona. Cassandra Oil har tidigare erhållit totalt 19,2 MSEK i förskottsbetalningar från bolagets turkiske Cassandra Oil styrelse har i samband med övertecknad företrädesemission med stöd av tidigare bemyndigande, beslutat om en riktad emission med teckningskurs 1,50 kr per aktie för att ersätta garanti- och emissionskostnader samt kvitta investeringskapital mot aktier i den företrädesemission som genomförts..