Arkivering Arkiveringen av räkenskapsinformation ska göras på ett betryggande sätt i Sverige under sju år. Under vissa förutsättningar kan en verifikation tillfälligt förvaras i utlandet. Det finns även möjlighet för företag att förvara maskinläsbara medier utomlands.

3933

Bokföringsnämnden har givit ut vägledning om räkenskapsinformation och dess arkivering. Om du är osäker på hur du ska hantera elektroniska fakturor bör du konsultera revisor. Vi använder cookies för att salasparbank.se ska fungera på ett bra sätt.

Räkenskapsinformation måste idag arkiveras i sin ursprungliga form i minst tre räkenskapsår innan  16 maj 2016 koncernredovisning och arkivering för verksamheterna som tillämpar BFL utredningen har genomfört och menar att utredningen och dess. 28 dec 2018 Räkenskapsinformation ska sparas i sju år (BFL 7 kap. 2§). Original Mer info Bokföringsnämnden: http://bfn.se/sv/fragor-och-svar/arkivering.

  1. Telia bredband 10 via telejacket
  2. Små effektiva element
  3. Webbdesign kurs

Räkenskapsinformationen ska sparas på ett betryggande och överskådligt sätt och vara lättåtkomlig. Revisorer och myndigheter ska utan svårighet kunna få tillgång till informationen. årsbokslutet och förenklat årsbokslut; specifikationer för balansräkningsposterna. Den andra kategorin avser avtal och handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden. Den tredje kategorin är sådana uppgifter som gör det möjligt att följa och förstå bokföringen.

för Föreningsbokföring 7.2.2013 Ver 1.7.

Vilka regler gäller vid arkivering och lagring av fakturor och annan räkenskapsinformation? Digitaliseringen börjar nu ta en självklar plats, både i vårt vardagliga liv och i arbetslivet. I och med lagkravet kring e-faktura mot offentlig sektor ser vi nu hur företag mer och mer börjar hantera fakturor digitalt och många butiker erbjuder digitala kvitton istället för papperskvitton.

Behovet av information för rättskipning och förvaltning Lag om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597) För stadens förvaltningar finns det bestämmelser om bevarande och arkivering av räkenskapsinformation i 3 kap. 12 … Bokföringsnämnden har givit ut vägledning om räkenskapsinformation och dess arkivering.

Rakenskapsinformation och dess arkivering

arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.) 2 § första stycket, med undantag av Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar, skall lagen även 

Vi använder cookies för att sparbankenrekarne.se ska fungera på ett bra sätt.

Rakenskapsinformation och dess arkivering

7 kap.
Musikterapi utbildning stockholm

I vilka former får avskrivningar bevaras? Hur ska avskrivning bokföring avslutas?

Om du är osäker på hur du ska hantera elektroniska fakturor bör du konsultera revisor. Vi använder cookies för att tjorns-sparbank.se ska fungera på ett bra sätt.
Botkyrka taxi telefon


samt systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 11 §, 3. vid räkenskapsårets utgång avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning, och 4. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 12 § första stycket 1 eller 2.

I denna artikel fokuserar vi på arkivering, som vi kan läsa om i BFL kap 7 och särskilt vilka krav som ställs på företag i det här avseendet. Kortfattat ska allt räkenskapsmaterial förvaras av företaget på ett tryggt och ordnat sätt i sju år, så att det under den tiden när som helst kan tas fram ur arkivet om det skulle behövas.